Kurz v řízení skupiny A (24 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO
VOZIDEL:

 

 

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v
  nenaloženém stavu do 400 kg. 

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízenímotorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence
  motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

TEORIE

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozide
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidl
 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízd
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické příprav
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1
 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 •  Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1
 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy