Kurz v řízení skupiny B (18 let)

Řidičské oprávnění  skupiny B  opravňuje k řizení:

 

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
 • 1)nepřevyšující 750 kg,
 • 2)převyšující 750 kg,pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg,nebo
 • 3)převyšující 750 kg,pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg,ale nepřevyšuje 4250 kg,jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou a skupiny AM
 • vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1
 • řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele,který dosáhl věku 21 let,také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A
 • Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“. 

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní  způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výuka teorie

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a ůdržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řizení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina:  výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praktický výcvik

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy