Kurz v řízení skupiny A2 (18 let)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A2 OPRAVŇUJE K ŘÍZENÍ TĚCHTO
VOZIDEL:

 

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

TEORIE

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:
  • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.
  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

PRAXE

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 • Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:
  • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy